Dijital ve bilgisayarlı radyografi uygulamaları X-Ray filmlerinin depolanması-korunması, X-ray uygulamalarında film ve kimyasal gibi sarf malzemelerin ortadan kalkması, geleneksel filmlerin incelemelerinde yaşanan zorlukların yazılımlar ile giderilmesi gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Yer, zaman ve maliyet açısından sizleri kazanca götürecek bu ekipmanlar aynı zamanda denetim kalitenizi de modern yöntem ve tasarımları ile arttıracaktır.