Troy-Met HH-XRF 2019 Çalıştayı

10.4.2019 10:21:01

Eski eserlere yeni yaklaşımlar sloganıyla yola çıktığımız hh-XRF 2019 Çalıştayı, konusunda uzman konuşmacılarımızın ve değerli katılımcılarımızın birlikteliği ile bugün itibariyle sonlanmaktadır. 8-10 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlediğimiz çalıştayımızda, son teknoloji özelliklerle donatılmış XRF cihazlarımızın, kültürel mirasımız için ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştık. Gelişmiş ülkelerle rekabet edebileceğimiz bir alan daha yaratmak adına gerçekleştirdiğimiz akademik bilimsel çalıştayda, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız.

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri sponsorluğunda düzenlenen İstanbul hh-XRF 2019 Çalıştayı, eski eser ve kültürel miras açısından zengin ülkemizde, dünya standartlarına uygun çalışmalar yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. X-Işını Floresans Prensibi ve XRF Deney yöntemleri kapsamlı bir şekilde vaka incelemeleri ile desteklenerek, sektörün bütün paydaşlarına sunulmuştur. Bu sayede farklı akademik çevreler arasında fikir alışverişi imkanı sağlanmıştır.

Eserler üzerinde tahribatsız muayene yapmayı ve bu analizleri saniyeler içerisinde kusursuz bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün kılan Troy-Met hh-XRF cihazları, detaylı bir biçimde katılımcılara tanıtılmıştır. Eski eser araştırmalarında kullanılan hh-XRF spektrometrelerinde, ortaya çıkması muhtemel kısıtlamaların ve hataların üstesinden nasıl gelinebileceği katılımcıları aktarılmıştır. Ortaya çıkan analizlerin doğruluğunun ve kesinliğinin saptanabilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu analizlerin raporlanmasında da XRF cihazlarının yetkin bir biçimde kullanılabilmesi önemli bir şarttır. Arkeoloji alanında XRF cihazlarının yaygınlaşması ve sektör içerisinde tek bir dilin (terminoloji) kullanılmasının önemi ortaya konmuştur.

Troy-Met firması kuruluş amaçları arasında da yer alan; ülkemizdeki teknolojik gelişmeye katkı sağlama ilkesi, hh-XRF 2019 Çalıştayı ile pekiştirilmektedir.

Eski eserler konusunda dünyanın tartışmasız en zengin mirasına sahip ülkemizde, hh-XRF cihazlarının kullanımının ne denli büyük öneme sahip olduğunu ve dünya standartlarına uygun araştırmaların ivedilikle gerçekleştirilebilmesine sağlayacak bu cihazların rolünü tartıştığımız Çalıştayımıza katılan herkese Troy-Met ailesi olarak en içten teşekkürlerimizi iletmeyi bir borç biliriz.

Prof. Dr. Hadi Özbal onuruna düzenlenen hh-XRF'19 Çalıştayı'na ev sahipliği yapan Koç Üniversitesine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne, Restorasyon ve Konservasyon Müdürlükleri, müzeler ve diğer laboratuvarlara, üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılımcılara ve bütün araştırma merkezlerine ayrıca teşekkür ederiz.